Risicogestuurde Aanpak leidt tot handhaving

Risicogestuurde Aanpak leidt tot handhaving

Samen met de omgevingsdienst Haaglanden (ODH), gemeenten en NVWA hield Delfland het afgelopen half jaar extra toezicht volgens de Risicogestuurde Aanpak in de Zuidpolder van Delfgauw en Boschpolder. Hierin was onder meer veel aandacht voor lekkages via de bodem naar grond- en oppervlaktewater.

De toezichthouders maakten gebruik van diverse opsporingsmethoden, waaronder mobiele apparaten voor het meten van geleidbaarheid en nitraat (zoutgehalte en voedingsstoffen), warmtebeeldcamera’s en het voeren van surveillanceronden. Met behulp van een bootje met sensoren zijn er “heatmaps” van de waterkwaliteit gemaakt. Op die kaart is te zien waar de waterkwaliteit binnen een polder het slechtst is. Ook is de nieuwe opsporingsmethode met eDNA succesvol ingezet om de bron van de vervuiling te achterhalen.

Bij 15% van de bedrijven uit de polders lekkages gevonden
Aan de hand van de risico’s en bevindingen in het voortraject hebben de handhavers controles uitgevoerd bij dertig procent van de bedrijven (18) in beide polders. Van deze selectie was ongeveer vijftig procent in overtreding voor met name lekkages: bodemlozingen met hoge waarden nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. Als een bedrijf een overtreding begaat wordt er direct handhavend opgetreden.

Vervolg Risicogestuurde Aanpak
In oktober start het Hoogheemraadschap van Delfland met de aanpak in de Oude Campspolder en Groeneveldsepolder in de gemeente Midden-Delfland en gemeente Westland. Ook hier worden de bovengenoemde opsporingsmethoden ingezet en is er extra aandacht voor huurkassen, kassen waar wat veranderd is, onopgeloste knelpunten en teelten die gevoelig zijn voor lekkages.

Afsprakenkader Emissieloze kas
Glastuinbouw Nederland voert samen met provincie, gemeenten en waterschappen de afspraken uit het Afsprakenkader Emissieloze kas uit. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en taken. Doel is het realiseren van een (nagenoeg) nul-emissie in 2027. Glastuinbouw Nederland is dan ook blij met deze risicogestuurde aanpak, op deze manier komen de zwakke plekken in de watersystemen bij de ondernemers goed boven en kunnen we stappen zetten naar een verbeterde waterkwaliteit.

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v