'Actie nodig voor betere waterkwaliteit'

'Actie nodig voor betere waterkwaliteit'

Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat zegt Natuur & Milieu na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. "Weer een onderzoek dat het probleem bevestigt. Maar zolang er geen enkele actie wordt verbonden aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijven we in hetzelfde kringetje ronddraaien en halen we de doelen zeker niet", zegt Fenna Cerutti, Sectormanager infra en drinkwater bij MVO Nederland.

De oplossing is volgens haar samenwerking tussen verschillende type partijen. "Dat geldt voor alle klimaat- en milieuproblemen. Het huidige demissionaire kabinet heeft weinig visie laten zien en plakt vooral veel te kleine pleisters op heel grote wonden. Het ministerie van I&W is verantwoordelijke voor de uitvoering, maar hier hebben we weinig actie gezien."

(Chemische) industrie, boeren en de zorgsector zijn de partijen die vervuiling veroorzaken, meent Cerutti. "Maar zij voelen de gevolgen niet. We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt. Rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen halen die stoffen weer uit het water. Daar zijn energie, chemische middelen en fossiele stof in de vorm van actieve kool voor nodig. MVO Nederland verbindt dit soort cross-sectorale ketens aan elkaar, zoals in het project Boeren. Natuurlijk! waarbij alle partijen betrokken bij de omschakeling van boeren betrokken zijn, meebetalen en ander gedrag gaan vertonen."

Cerutti roept partijen op uit de (chemische) industrie, zorgsector, boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, provincies, gemeenten die met MVO Nederland in de actiestand willen om de KRW doelen wél te halen. "Het helpt niet om te blijven roepen dat we het niet gaan halen. Uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s bleek dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Ondernemers kunnen dus zelf meedoen, maar ook in hun stemgedrag sturen op actie."

(Foto: MVO Nederland)

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v