Fieldlab Vertical Farming gaat internationaal

Fieldlab Vertical Farming gaat internationaal

Het consortium Fieldlab Vertical Farming heeft van Kansen voor West een subsidie van 740.000 euro ontvangen voor de komende 4 jaar. Met die financiële bijdrage zal het Fieldlab uitgroeien tot hét kennis- en innovatiecentrum voor de internationale markt van vertical farming.

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er internationaal grote behoefte aan vernieuwende technieken om de voedselproductie per vierkante meter op duurzame wijze sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het (verticaal) telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving zonder daglicht. Hierbij vindt de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar plaats met minimaal ruimte- en watergebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Toonaangevend tuinbouwcluster
Nederland heeft een sterk glastuinbouwcluster waarop vertical farming een innovatieve aanvulling (hybride telen) en uitbereiding is. Telen in vertical farms is echter uitdagend. Het vraagt nieuwe technieken, een lager energiegebruik, plantkennis, nieuwe teeltkennis en innovatieve consumentenconcepten voor een positieve businesscase. Het Fieldlab Vertical Farming is dé plek waar de voorheen versnipperde kennis en innovaties op dit gebied in Nederland bij elkaar worden gebracht en gevaloriseerd tot concepten die het bedrijfsleven in de (internationale) markt kan zetten.

Het Fieldlab is voortgekomen uit het Innovatiepact van de Greenport West-Holland uit 2018 en werkt nauw samen met de Indoor Farming Nederland-community die door InnovationQuarter en Greenport West-Holland is ontwikkeld. Het Innovatiepact heeft als ambitie om van de Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te maken. Een internationaal knooppunt voor technologische- en businessinnovatie.

Vertical farming is een van de belangrijke concepten om deze de ambitie waar te maken. Het is een ontwikkeling die een impuls geeft aan nieuwe technologie, aan inzichten in de plantfysiologie en -inhoudsstoffen en aan nieuwe marktkansen. Daarnaast biedt het een nieuw platform voor samenwerking op het gebied van kennis en innovatie.

Duurzaam versterken concurrentiepositie
Daarmee draagt het Fieldlab Vertical Farming bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector en behoud van de leidende positie van de sector in de wereld. Binnen het Fieldlab werken verschillende bedrijven en kennisinstellingen samen.

Door de subsidie van Kansen voor West kan het Fieldlab Vertical Farming zich richten op drie thema’s: Internationale marktbewerking (met als doel: internationale investeerders verbinden), Educatie, innovatie en demonstratie nieuwe teelten (met als doel: het bereiken van een brede groep ondernemers) en Versterking governance (met als doel: zorgen dat het Fieldlab  een brede toegevoegde waarde heeft).

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v