Kwaliteit behouden tijdens transport rozen uit Kenia

Kwaliteit behouden tijdens transport rozen uit Kenia

In Kenia geteelde rozen reizen naar onder meer Nederland met het vliegtuig. Transport over de zee is duurzamer en goedkoper, en is aan een langzame opmars bezig. De langere duur van het transport over zee komt de kwaliteit van de bloemen niet altijd ten goede.

Uit een verkennend onderzoek door de Business Units Wageningen Food & Biobased Research en Glastuinbouw van Wageningen University & Research blijkt dat, zelfs als je het naoogstbehandelingsprotocol en de transportomstandigheden gelijk houdt, er nog altijd verschillen zijn in hoe de bloemen presteren bij de consument. Die verschillen worden veroorzaakt door zowel genetische factoren als de teeltomstandigheden.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een Seed Money-Project van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Hierbij zijn verschillende partijen uit het bedrijfsleven betrokken met ondersteuning van de Landbouwraad in Kenia.

Kwaliteitsverlies bij zeetransport
Verwacht wordt dat de rozen na transport nog een houdbaarheid van minimaal zeven dagen hebben bij de consument. Bij luchttransport is dat meestal geen probleem. Maar doordat zeetransport lang duurt, kan er sprake zijn van kwaliteitsverlies, zoals bloemverkleuringen, beschadigingen, het niet openen van bloemen, bladverdroging en schimmelinfecties.

Zeven cultivars van vier telers
De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en Wageningen Food & Biobased Research onderzochten waardoor die verschillen in kwaliteit komen. Daarvoor werden zeven cultivars van vier telers vervoerd per zeecontainer.

De behandeling van de bloemen na de oogst was bij het onderzoek bij alle partijen gelijk gehouden. De transportomstandigheden ook; die werden met sensoren vastgelegd.

Na aankomst in Nederland werd het vaasleven onderzocht. Bijna alle bloemen voldeden aan de eis van minimaal zeven dagen vaasleven. Sommige cultivars bleken beter te scoren op bladkwaliteit en bloemknopopening dan andere, ongeacht de teler. Sommige telers presteerden beter, ongeacht de cultivar.

Vervolgonderzoek
De vraag is welke genetische factoren of teeltomstandigheden het eindresultaat bepalen en hoe er een gelijkwaardige kwaliteit rozen kan worden gekregen via de zee én via de lucht.

Dit is het onderwerp van een vervolgonderzoek, dat in 2022 van start gaat als een publiek-private samenwerking met meerdere partijen uit de keten. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en demonstreren van verbeterde protocollen, ondersteunende modellen en aanbevelingen voor een succesvol zeetransport van bloemen uit Kenia.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v