Grote belangstelling bloeiproeven Evanthia

Grote belangstelling bloeiproeven Evanthia

In week 23, 24 en 25 heeft veredelaar Evanthia tal van nationale en internationale bezoekers mogen verwelkomen tijdens de bloeiproeven Antirrhinum en Matthiola bij kwekerij G van den Beukel in Monster.

De proeven toonden een breed assortiment van de gewassen, beiden focus producten in het veredelingsprogramma van Evanthia. Zowel het huidige commerciële assortiment als experimentele rassen werden getoond. Een overzicht van vandaag en een kijkje in de keuken van de toekomst van deze toonaangevende snijbloemen. De Antirrhinum proef werd zo gezaaid en geteeld dat nagenoeg alle rassen, van groep 1 tot en met groep 4, tegelijkertijd bloeiden. Een unieke prestatie van kweker Gerrit van den Beukel, gesteund door de product specialisten van Evanthia.

Deze prestatie is zeker niet onopgemerkt gebleven. In twee weken tijd heeft het team meer dan 100 bezoekers uit binnen- en buitenland mogen rondleiden door de proeven. Hoogtepunt was de kwekersmiddag op 12 juni, toen maar liefst 40 Nederlandse kwekers en handelaren gezamenlijk de soorten aanschouwden, evalueerden en onderling bespraken. De kwaliteit van de bloeiproeven werd veel geprezen. Eén van de bezoekers merkte op dat de uniformiteit in de Matthiola benijdenswaardig was, en dat over maar liefst 4 series. Onder hen de toonaangevende Milla serie en de baanbrekende selecteerbare StoX®, waarvan een voorproefje van aankomende nieuwe kleuren te zien was. Met de komst van StoX® hebben telers nu de mogelijkheid om Matthiola jaarrond aan te voeren. Dit klonk als muziek in de oren van de aanwezige inkopers.

Naast de bekende Antirrhinum series Antibes I, Avignon II, Cannes II-III en Orleans III-IV, was dit voor sommige bezoekers de eerste kennismaking met de nieuwe Toulon IV serie. Deze is speciaal ontwikkeld om lengte en gewicht te kunnen bereiken onder warme omstandigheden. Gepaard met nieuwe ontwikkelingen in het koelere segment van het gewas (alweer een tipje van de sluier) vormt dit een compleet Antirrhinum aanbod van Evanthia, dat ongeëvenaard is in de markt. Ook in dit gewas werd de kwaliteit van de proef geroemd. ”Hier zie je precies wat je moet zien” was een van de gewaardeerde opmerkingen.

Voor wie deze proeven met eigen ogen had willen zien, maar niet in de gelegenheid was, niet getreurd. De proef is professioneel op video vastgelegd. De beelden zijn op te vragen bij productmanager Peter van Noort: p.vnoort@evanthia.nl.

 

Bron:

Deel artikel