Horticoop stapt in Vivent

Horticoop stapt in Vivent

Horticoop heeft een belang verworven in Vivent, leverancier van ‘wearables voor planten’ die telers beter inzicht geven in de gezondheid van hun gewassen. Hiermee investeert Horticoop in de toekomstbestendigheid van de hele sector.

Het diagnostische systeem van Vivent meet en interpreteert in realtime de reacties van planten op verstoringen in het evenwicht tussen de plant en de omgeving (stressoren), zodat telers beter inzicht krijgen in de gezondheid van hun gewassen. Vivent maakt gebruik van plantelektrofysiologie; de interne, elektrische signaalnetwerken van planten die worden gebruikt om groei, voortplanting en verdediging te coördineren – ook wel de hartslag van een plant genoemd. De slimme technologie meet de gezondheid van gewassen met behulp van biologische signalen van de planten zelf, en is daarmee een soort fitbit voor planten. Het apparaat waarschuwt voor ziekten, plagen, tekorten aan voedingsstoffen en waterstress lang voordat visuele symptomen zichtbaar zijn. Daardoor kunnen telers preventief handelen en vroegtijdig de juiste teeltmaatregelen nemen. De technologie leidt tot geoptimaliseerde teeltrecepten, verhoogde opbrengsten en verbeterde effectiviteit van gewasbescherming. Ook stimuleert het de adoptie van milieuvriendelijke gewasbeschermingsoplossingen, doordat meer voedsel kan worden geproduceerd met minder input.

Wilco Schoonderbeek, Director Investments bij Horticoop: “We zijn overtuigd van het disruptieve potentieel van de technologie en daarom enthousiast om het team van Vivent te ondersteunen. Telers krijgen met deze technologie in een eerder stadium inzicht in de gezondheid van gewassen en kunnen zo duurzamer en rendabeler produceren. Met deze investering investeert Horticoop dus in de toekomstbestendigheid van de sector.” Naast Horticoop heeft ook de Nederlandse investeringsmaatschappij Pymwymic aangekondigd in Vivent te investeren. De investeringen stellen Vivent in staat om hun productaanbod en marktpositie te uit te breiden.

Over Vivent
Vivent richt zich op hoog kapitaalintensieve binnenkweekactiviteiten en hoogwaardige buitengewassen. De oplossingen van Vivent worden met succes toegepast in geavanceerde kassen en worden in toenemende mate gebruikt voor vollegrondsteelten. Vivent werkt onder meer samen met leveranciers van landbouwtechnologie, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, vruchtbaarheidsmiddelen, irrigatiesystemen en aanvullende verlichting, om inzicht te geven in de reacties van planten op deze behandelingen. Daarnaast stelt hun technologie plantenveredelaars in staat de veerkracht van nieuwe plantenvariëteiten op een breed scala aan gewasstressoren snel te beoordelen.

Bron:

Deel artikel