Hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

Hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit in de kas?

De Kader Richtlijn Water stelt hoge eisen aan de waterkwaliteit in de sloten om de kas. Hoe zorgen we als sector dat de waterkwaliteit om onze kassen verbetert?
 
Tijdens de Waterdag op donderdag 22 juni bij het World Horti Center in Naaldwijk is er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, waterontsmetting en weerbaar water. We starten met een plenair gedeelte waarin u informatie krijgt over de Kader Richtlijn Water en de lopende innovatie onderzoeken, welke (mede) worden gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas. De rondgang leidt u langs diverse demonstraties en workshops over onderzoeken en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water. We sluiten af met een netwerk- en informatiemarkt.

De Waterdag wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, in samenwerking met het World Horti Center en Vertify.

Klik hier voor het volledige programma of om aan te melden

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel