Nieuwe aanpak voor beter imago bloemen en planten

Nieuwe aanpak voor beter imago bloemen en planten

Bloemenbureau Holland slaat de komende jaren met consumentencommunicatie een nieuwe route in. Belangrijk onderdeel van de strategie is het imago rond bloemen en planten positief te beïnvloeden, in samenwerking met keten- en netwerkpartners. Over die nieuwe strategie en de aanpak van sectorcommunicatie organiseerde het Bloemenbureau op 26 maart het seminar: Bouwen aan sectorimago, dat doen we samen.

De nieuwe strategie van het Bloemenbureau richt zich op het stimuleren van de vraag naar bloemen en planten. Een goed imago bij de consument is nodig en zorgt voor het toekomstbestendig houden van de sector. “In onze communicatie gaan we met name aandacht geven aan de positieve welzijnseffecten van bloemen en planten en aan verduurzaming. We gaan door met het vertellen van verhalen over kwekers en handelaren om de sector een gezicht te geven. Dat doen we kennis- en datagedreven en zoveel mogelijk proactief, vanuit positiviteit en trots", aldus Bloemenbureau-directeur Yvonne Watzdorf. Zij stelt dat het bouwen aan het imago van de sector onder het grote publiek nieuw is voor het Bloemenbureau en dat samenwerking daarin nodig is. “Het is een reis, die we samen gaan maken.”

Solide basis
Om de richting en route van die reis goed te kunnen bepalen, vroeg Bloemenbureau Holland aan onderzoeksbureau Motivaction onderzoek te doen naar het beeld dat de consument heeft van de sierteeltsector. De resultaten zijn tijdens het seminar gepresenteerd. De meeste consumenten geven aan dat hun beeld van de sector en de drie productcategorieën (bloemen, kamer- en buitenplanten) in de afgelopen twee jaar niet is veranderd. De sierteelt krijgt van de Nederlandse consument gemiddeld een 3,4 op een schaal van 1 tot 5. Een negatief beeld bestaat er bij 8 procent van de ondervraagden. De resterende 42 procent is neutraal met een 3,3. Met name de grote groep neutrale consumenten kan alle kanten op en zullen we proactief benaderen met positieve verhalen over bloemen en planten.

Het imago van de sector is onderzocht op acht pijlers. Consumenten zijn bijvoorbeeld gevraagd naar het beeld dat zij hebben van de kwaliteit van de producten, de communicatie vanuit de sector, het werkgeverschap en de inspanningen rond verduurzaming. Duurzaamheid en de economische en maatschappelijke prestaties van de sector blijken de belangrijkste pijlers in de totale beoordeling. Zowel hun belang als de waardering scoren hoog bij de consument. 

Bouwen aan vertrouwen
Tijdens het seminar sprak ook Alex de Vries, expert op het gebied van reputatiemanagement. Hij benadrukte het belang van het opbouwen van vertrouwen door vooral te doen wat je belooft en niet ‘slechts’ te beloven wat je gaat doen. Transparante communicatie en een eenduidig verhaal vanuit de sector zijn daarbij belangrijk. De middag werd afgesloten met een stevige paneldiscussie en interactie met de ruim 140 deelnemers in de zaal. Ook al waren de meningen soms verdeeld. De oproep tot samenwerken en te komen tot een eenduidig verhaal werd breed gedragen.

Een samenvatting van het imago-onderzoek is terug te lezen op de website van Bloemenbureau Holland. Meer over de aanpak in sectorcommunicatie is hier te lezen.

 

Bron:

Deel artikel