Meer bestedingen in maart

Meer bestedingen in maart

In maart 2024 hebben huishoudens 0,4 procent meer goederen en diensten gekocht dan in maart 2023, meldt het CBS. Ze namen meer diensten af, maar kochten iets minder goederen.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. Volgens de CBS Consumptieradar van april waren de omstandigheden voor de consumptie in april gunstiger dan in maart.

Meer diensten
Consumenten hebben in maart 0,7 procent meer diensten afgenomen zoals openbaar vervoer, communicatie, recreatie en cultuur, dan in maart 2023. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit. Consumenten hebben 4,7 procent meer duurzame goederen aangeschaft dan in maart 2023. Ze kochten onder andere meer kleding en schoenen. Verder hebben huishoudens in maart hetzelfde besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, aan voedings- en genotmiddelen als in maart 2023. Ze verbruikten 7,5 procent minder overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen. Maart was minder koud dan maart vorig jaar.

Omstandigheden consumptie in april gunstiger
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de consumptieradar van april waren de omstandigheden voor de consumptie in april gunstiger dan een maand eerder. Dat komt vooral doordat de prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen en de jaar-op-jaarstijging van de aandelenkoersen groter waren.

Bron:

Deel artikel