Gezondheid & Geluk

Gezondheid & Geluk

De Nederlandse glastuinbouw levert elke dag verse groenten, fruit, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Groenten en fruit bevorderen een gezonde leefstijl. Bloemen en planten zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en meer sociale verbinding.

Het produceren van deze versproducten gebeurt met de inzet van hoogwaardige kennis en technologie met de focus op duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en de kracht van de natuur. De glastuinbouw draagt daarmee bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Ook in 2024 werkt Glastuinbouw Nederland door aan de ambitie om de waarde van de glastuinbouw richting de samenleving meer bekendheid te geven. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het onderhouden van de Toolkit Gezondheid & Geluk en de start van Programma Positionering Glastuinbouw, waarmee de glastuinbouwsector werkt aan een doorlopende campagne die op een positieve manier bijdraagt aan de beeldvorming van de glastuinbouwsector.

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten op het gebied van Gezondheid & Geluk. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel