Voortgang uitvoering rapport Roemer

Voortgang uitvoering rapport Roemer

Internationale werknemers zijn een kwetsbare groep. Het Aanjaagteam heeft vanuit het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer een vijftigtal aanbevelingen gedaan. Benieuwd hoe de voortgang staat van deze aanbevelingen? Glastuinbouw Nedeland deelt de belangrijkste stappen uit de net verschenen ‘Jaarrapportage arbeidsmigranten’.

"De uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn een verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, gemeenten en sociale partners samen. Ook wij spannen ons extra in en maken dit in ons Masterplan Internationale Werknemers concreet. De net verschenen ‘Jaarrapportage arbeidsmigranten’ rapporteert over de voortgang op de landelijke uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam. Een aantal belangrijke ontwikkelingen uit deze rapportage en ons masterplan voor de Glastuinbouw lees je hier."

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel