Tips en informatie veilig werken bij warm weer

Tips en informatie veilig werken bij warm weer

Het kwik loopt op, waardoor werkgever en werknemer weer samen moeten nadenken, hoe je op een verantwoorde manier kunt blijven werken bij hoge temperaturen. Als hulpmiddel hebben Glastuinbouw Nederland samen met de vakbonden en Stigas een leaflet en een infokaart voor medewerkers gemaakt.

In de leaflet voor werkgevers staan tips voor veilig en gezond werken bij warm weer. Een combinatie van praktische tips, mogelijke organisatorische maatregelen en risicofactoren voor medewerkers. De leaflet sluit af met de symptomen van en wat te doen bij een zonnesteek.

Infokaart voor medewerkers
Op de infokaart staan de belangrijkste aandachtspunten voor medewerkers op een rij. Er is aandacht voor zowel de risico’s, als voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en te treffen maatregelen (voorbereiden, uitvoeren en na afloop). Via deze link is de infokaart in meerdere talen te downloaden. Let op: het is een geheugensteuntje. Deze infokaart vervangt niet het delen van een instructie op de werkplek.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel