'Verhoging ODE raakt veel telers hard'

12-12-2019    11:21   |    AgriHolland/Groenten&Fruit

De Rabobank heeft een steekproef gedaan die een indicatie geeft hoe de glastuinbouwsector door de aanpassingen in de Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt geraakt. De bank verwacht dat 20% van de glasgroente- en 40% van de sierteeltbedrijven hard wordt getroffen.

Een onbekend aantal bedrijven kan daardoor in directe financiële problemen komen, stelt de bank. Rabobank becijferde voor de analyse eerst de autonome kostenstijgingen voor een groep bedrijven en berekende daarna de directe kostenstijging door de maatregel. Indirecte effecten zoals een mogelijke CO2-heffing zijn nog niet meegenomen.

Als sterk gedupeerde bedrijven noemt de Rabobank specifiek glastuinbouwondernemingen die de afgelopen jaren stappen hebben gezet in de elektrificatie van de warmtevoorziening. De stijging van de ODE-belasting leidt tot hogere kosten na investeringen in aardwarmte, LED-belichting en nieuwe systemen voor het verwijderen van vocht uit kassen. De vaste kosten nemen toe, de financieringscapaciteit van deze bedrijven wordt minder terwijl het gasverbruik toeneemt. Per saldo vindt de Rabobank een spreiding in de verlaging van de EBITDA van 1% tot 12%. Er zijn bedrijven die op basis van de aanpassing direct in de financiële gevarenzone zouden kunnen komen.

De glastuinbouwbedrijven die gebruik maken van aard- of restwarmte moeten stroom extern blijven inkopen. Ze kunnen geen wkk aanschaffen voor stroomproductie en zo de tariefsverhoging ontlopen. Compensatie voor deze bedrijven via de SDE-regeling acht de Rabobank lastig te realiseren, omdat een bestaande subsidieregeling naar verwachting niet kan worden aangepast. De effecten per bedrijf verschillen wel en zijn ook afhankelijk van hoe bedrijven de positie op de gas- en electramarkt hebben ingevuld de laatste maanden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws