Test wasprocessen voor verwijderen schimmels

15-09-2021    10:50   |    Goedemorgen

Besmettingen met een schimmel als Fusarium, Phytophthora of Pythium kunnen in een teelt veel schade veroorzaken. Na het ontwikkelen van succesvolle reinigingsmethodes voor verwijdering van het TVX virus, ToBRFV en CGMMV virussen, onderzocht Limex deze zomer op eigen initiatief diverse wasprocessen om Fusarium Oxysporum te verwijderen uit oogstkratten en zaaitrays.

Fusarium Oxysporum wordt beschouwd als een zeer hardnekkige schimmel en is daarom een representatieve schimmel om reinigingstesten mee uit te voeren. Proeven werden uitgevoerd door het onafhankelijk, externe laboratorium, Groen Agro Control. Met enkele succesvolle en uiterst interessante resultaten van dien.

Verwijderen van Fusarium Oxysporum
De Fusarium Oxysporum schimmel is een beruchte plantenziekte die verwelking en rotting veroorzaakt in planten en gewassen. Fusarium Oxysporum verspreidt zich, zoals de naam al weggeeft, door middel van sporen. De schimmel kan overgedragen worden op andere gewassen via plantenresten die achterblijven in kratten.

De vervuiling die achterblijft in zaaitrays zoals grond en substraat is een perfecte voedingsbodem voor de Fusarium schimmel. Aanraking met besmette materialen zoals kratten en trays zorgt ervoor dat de schimmel van de ene teeltcyclus in de andere teeltcyclus terecht komt, waardoor een snelle verspreiding bijna onvermijdelijk is. Dat maakt hygiëne een zeer essentiële factor in de oogst en logistiek van de teelt.

Acht reinigingsprocessen getest
Elk wasproces bestaat uit vier parameters: waskracht, temperatuur, chemische inwerking en tijdsduur. Deze waardes zijn in de testmachine van Limex nauwkeurig afgesteld en gemeten. Vier verschillende reinigingsprocessen zijn beschreven en toegepast op zowel kratten als op trays. De kratten zijn vooraf in het lab vervuild met besmet plantsap. Trays waren op hun beurt vervuild met besmet substraat. Daarmee werden acht verschillende proeven uitgevoerd. De uitkomst van deze proeven biedt meerdere representatieve wasmethodes die de schimmel succevol verwijderen.

Representatief wasproces
Naast Fusarium Oxysporum zijn er diverse andere schimmels die teelten bedreigen. Denk aan diverse Fusarium varianten, maar ook Pythium en Phytophthora vormen een gevaar voor de teelt en oogst van belangrijke gewassen. Gezien de hardnekkige aard van de Fusarium Oxysporum schimmel, is de verwachting dat de onderzochte wasprocessen ook effectief zijn bij de verwijdering van zowel andere Fusarium varianten, als Pythium en Phytophthora.

Limex is zeer tevreden met de positieve resultaten van de doeltreffende wasprocessen van dit onderzoek. "De kennis die we hiermee hebben opgedaan stelt ons in staat om kwekerijen van goed gefundeerd advies te voorzien. We helpen graag kwekerijen verder die meer willen weten over de verschillende wasmethodes en de uitkomsten ervan."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

GreenTech is terug!

We hebben het bijna tweeënhalf jaar zonder moeten doen, maar GreenTech is weer terug van weggeweest!...