Royal FloraHolland verplicht milieucertificering

07-11-2019    09:05   |    Goedemorgen

Royal FloraHolland stelt milieuregistratie en -certificering gefaseerd verplicht voor alle kwekers (leden én niet-leden) die bloemen en planten aanvoeren op de marktplaats. Uiterlijk 31 december 2021 dienen alle aanvoerders in het bezit te zijn van een marktconform milieucertificaat. Dit is een mijlpaal in het verder verduurzamen van de sector.

De directie van Royal FloraHolland heeft dit besluit genomen op basis van een advies van de Ledenraad. CEO Steven van Schilfgaarde: “Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Het biedt onze leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en het draagt bij aan het toekomstbestendig maken van onze marktplaats en sector. De markt vraagt om transparantie over de productie en bedrijfsvoering”.

Stapsgewijze invoering
Het verplicht milieucertificaat wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders op de marktplaats uiterlijk 31 december 2020. Vervolgens wordt na 31 december 2021 het hebben van een marktconform milieucertificaat voor alle aanvoerders van Royal FloraHolland verplicht gesteld. De derde stap is het om kwekers te laten voldoen aan alle in de sierteeltsector gestelde FSI-duurzaamheidsnormen. Dus niet alleen op milieugebied, maar ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied. Aan deze stap is nu nog geen datum gekoppeld. Voor deze laatste stap gaat Royal FloraHolland met FSI in gesprek over de normen die voor de kwekers na 2020 gaan gelden. De ambitie is om op termijn te voldoen aan alle FSI-normen.

In nauwe samenwerking tussen het regieteam Duurzaamheid – bestaande uit leden van Royal FloraHolland - en het team Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit is de aanpak ontwikkeld die leidt tot milieuregistratie en -certificering. Deze aanpak komt voort uit ledenconsultatiesessies die in 2018 en 2019 zijn georganiseerd. Vervolgens is door de directie over de aanpak advies gevraagd aan de Ledenraad.

Randvoorwaarden
De Ledenraad heeft geadviseerd extra aandacht te geven aan de milieuregistratie en -certificering van de internationale leden. Dit advies neemt de directie van Royal FloraHolland over, evenals het advies rekening te houden met de volgende vier randvoorwaarden:

•    Kwekers die nog niet digitaal registeren en nog niet gecertificeerd zijn, worden met een ‘onboarding’ programma geholpen (“helpende hand”). De FPC’s worden nauw betrokken bij de uitrol hiervan.
•    De bestaande organisaties moeten verbeteren in service en snelheid. Er moet voldoende capaciteit zijn en registratie en certificering moeten minder complex en goedkoper wordt.
•    Naast MPS moet er minstens één alternatief komen voor zowel registratie als certificering. Alternatieven moeten voldoen aan de FSI criteria en moeten betaalbaar en gebruikersvriendelijk zijn.
•    Als lid van FSI zullen we invulling geven aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020. Met de handelspartners zullen we zorgdragen voor de realisatie van de door hen uitgesproken ambitie om gecertificeerd duurzaam in te kopen.

Handhaving
Royal FloraHolland is voornemens te gaan handhaven naar kwekers en kopers. Het regieteam Duurzaamheid heeft de opdracht van de Ledenraad gekregen opties voor effectieve handhaving met bijbehorende deadlines uit te werken. Op basis van het advies van het regieteam zal de directie nader besluiten over de invulling van de handhaving, daarbij rekening houdend met de voortgang van de invulling van de randvoorwaarden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Al aangemeld voor Ranking?

Onze collega's van KAS organiseren een nieuwe editie van telersverkiezing Ranking the Grower, waarbij wordt...

Instagram: Sneeuw?

Bij Schenkeveld Tomaten begint het inmiddels aardig op kerst te lijken. Het heeft zelfs al gesneeuwd. Hoe dat...

Rosalink verlaat DFG

Erik Bruine de Bruin, algemeen directeur van Rosalink, koopt als mede-aandeelhouder de meerderheid van...