Positief over duurzaamheid, zorgen over haalbaarheid

06-09-2019    10:40   |    Kas als Energiebron

Glastuinders willen stappen zetten om fossielvrij te produceren en zijn daar ook mee bezig. Zij geven echter aan twijfels te hebben of het mogelijk is en hoe ze het op hun eigen bedrijf moeten aanpakken, meldt Kas als Energiebron.

Gas is een zeer betrouwbare energiebron, terwijl bij de alternatieven vragen zijn over de jaarrond beschikbaarheid, of ze voldoende warmte leveren, of er voldoende CO2 beschikbaar blijft en of de techniek praktijkrijp is. Kortom: Glastuinders willen wel, maar ze hebben het gevoel dat ze niet fossielvrij kunnen produceren.

Als het gaat om residuvrij en zonder gebruik van chemische middelen telen is iets dergelijks te zien: telers willen wel residuvrij telen. Hier heeft men echter het gevoel niet te mogen. Het middelenpakket wordt steeds smaller, er zijn onvoldoende alternatieven en middelen die in een andere teelt of in het buitenland zijn toegestaan, mogen niet in hun gewas worden toegepast. Ze maken zich zorgen of ze bij een calamiteit (bijvoorbeeld een nieuwe plaag) nog wel kunnen ingrijpen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van Wageningen Economic research (WEcR) uit een onderzoek hoe glastuinbouwondernemers aankijken tegen de transities op energie- en plantgezondheidsgebied, waarbij het accent lag op energie. WEcR heeft 49 diepte-interviews gehouden en een enquête uitgevoerd onder  alle(ruim 1300) leden van Glastuinbouw Nederland. Dit leverde een respons van ruim 200 respondenten op.

Lees verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

It's a wrap!

Onze collega's van KAS Magazine zijn de afgelopen tijd weer druk geweest met het maken van de nieuwe editie....