'Continuering goede marktpositie gasmotor WKK'

01-11-2019    10:47   |    Kas als Energiebron

De WKK gasmotor heeft haar goede marktpositie behouden in de eerste helft van 2019. Dit is deels te verklaren door de groeiende import en export met buurlanden, waardoor een grotere uitwisseling van elektriciteit ontstaat. Dit levert meer WKK draaiuren en hogere prijzen in de winter, maar ook lagere prijzen in de zomer.

De barometerstanden per oktober 2019 zijn hieronder weergegeven. Over de linie genomen is de barometer licht verbeterd ten opzichte van de voorjaarsstand.

Ontwikkelingen Q1-Q3 2019
De eerste kwartalen van 2019 toonden eenzelfde beeld als in 2018; netto export in de winter en import van duurzame energie overdag in de zomer. Nadere analyse wijst uit dat deze import/export ba-lans sterk gekoppeld is aan het aanbod duurzaam vermogen, winderige en zonnige momenten resulteren in import overdag, maar tijdens de nachten exporteert Nederland naar omringende landen. Opvallend is het effect van lokale duurzame opwekking. Op zonnige dagen is er een duidelijke reductie van afname vanaf het hoogspanningsnet zichtbaar. Dit is te verklaren door zonnepanelen waarmee wordt opgewekt ‘achter’ de meter, waardoor er minder wordt afgenomen van het net.

Marktpositie 2020
De spark-spread voor elektriciteitsproductie in Nederland verbetert door de afnemende capaciteit, waaronder het stilleggen van de Hemweg kolencentrale (630 MWe). Een tweede effect is dat er aanhoudend momenten zijn van schaarste in de winter in omringende landen waardoor prijspieken ontstaan. Deze situatie is gunstig voor aan het net leverende WKK en lijkt aan te houden tot na 2020. Ook de situatie van een WKK die draait voor belichting in de nachturen is zeer gunstig in combinatie met netlevering overdag. De sterk verhoogde Opslag Duurzame Energie (ODE) in de derde schijf (50.000 – 10 mln kWh) verbetert de positie van WKK voor belichting.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws