Onderzoeksprogramma Groene Veredeling gaat door

09-10-2019    08:50   |    Ministerie van LNV

In 2019 loopt het huidige onderzoeksprogramma Groene Veredeling af.Maar er is goed nieuws: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bereid voor een nieuw programma jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Uiteraard niet zomaar, er is een voorwaarde.

Die voorwaarde is dat het bedrijfsleven gemiddeld 40% van de totale kosten uit eigen middelen beschikbaar stelt in natura en in cash. In principe loopt het programma voor tien jaar, met na vijf jaar een evaluatie. Dit blijkt uit een reactie van Schouten een motie van de Tweede Kamer, waarin de regering om voor voortzetting van het programma gevraagd werd.

Het Programma Groene Veredeling richt zich op onderzoek voor de veredeling van gewassen voor low input land- en tuinbouw, met andere woorden veredeling van rassen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen of hoge mestgiften en beter aangepast zijn aan veranderende klimaatomstandigheden.

Wilde verwanten uit de natuur zijn niet zelden de bron voor de gewenste eigenschappen. Daarom is sprake van langdurige trajecten voordat bruikbaar teeltmateriaal beschikbaar komt voor telers en veredelaars. Binnen dit programma werken onderzoekers van Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en tientallen bedrijven intensief samen aan de ontwikkeling van gewassen.

Gezien het publiek-private karakter van dit programma, zal dit programma in overleg met de betrokken partijen worden onderbracht bij het missiegedreven innovatiebeleid van het thema Landbouw, Water en Voedsel.

De focus zal daarbij liggen op rassen die resistent of minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen; die beter bestand zijn tegen abiotische stress en variatie in bodems en teeltomstandigheden; die efficiënter met water en mineralen omgaan en rassen die passen in systemen gericht op koolstofvastlegging en een grotere biodiversiteit.

Schouten hecht eraan dat de resultaten zowel worden gedeeld met de biologische als met de gangbare landbouw. De lessen uit het lopende programma worden benut om met het nieuwe programma nog meer impact te genereren in de praktijk.

Er zal een stuurgroep worden ingesteld om het programma te ontwikkelen en begeleiden. Bionext, Plantum en LTO hebben hierin zitting, naast onderzoekers van Wageningen Research en het Louis Bolk Instituut. Ook het ministerie van LNV is hierin vertegenwoordigd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vlog: Verbeteringen NOW 29-05-2020    10:57
Partijen luiden noodklok over CO2 29-05-2020    10:53
Glastuinbouw Nederland zoekt nieuwe vloggers 29-05-2020    10:48
Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw 29-05-2020    10:45
Alert op trips in teelt komkommer hogedraad 29-05-2020    10:39
Video: Strenge hygiëne 29-05-2020    10:33
Instagram: All Climate kas 29-05-2020    10:28
Instagram: Kleurrijk 29-05-2020    10:25
Uitbreiding etiket BotaniGard WP 29-05-2020    10:25
Video: Nestje in de kas 29-05-2020    10:22
  Ga naar het nieuwsarchief