Noodpakket banen en economie verlengd

03-06-2020    09:13   |    Glastuinbouw Nederland

Het kabinet kondigde op 20 mei de verlenging van het noodpakket 1.0 aan. Daarin zit onder andere de NOW-regeling. Op 28 mei werd duidelijk dat het pakket 2.0 aangevuld wordt met extra afspraken. Er is onder andere een oplossing gevonden voor seizoenswerk.

In het kort ziet het nieuwe pakket er als volgt uit:

  • Het noodpakket wordt verlengd tot oktober. Alle bestaande regeling lopen dus door, maar wel met aanpassingen. Ook twee nieuwe regelingen;
  • De NOW-regeling bevat toch een voorziening om te voorkomen dat ondernemers die NOW ontvangen alsnog werknemers ontslaan (oplossing voor de discussies rondom de ontslagboete);
  • Een nieuwe regeling: MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie, podia en theaters komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL). Deze tegemoetkoming, die de TOGS vervangt, is er voor de vaste kosten en heeft een maximum van € 50.000;
  • Daarnaast is er meer aandacht voor scholing met de regeling NL Leert door. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het pakket bestaat uit online scholing en ontwikkeladviezen.


Oplossing voor seizoenswerk
LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland hebben in de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op kabinet en politiek om de vormgeving van de NOW zodanig aan te passen dat ook seizoensectoren, zoals de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken. In het nieuwe pakket komt het kabinet daaraan tegemoet. Ten eerste wordt gekozen voor de maand maart als referentieloonsom in de nieuwe regeling en ten tweede komt er een automatische extra compensatie als vanwege een seizoenpatroon of andere redenen er in januari een te lage, niet-representatieve loonsom was ten opzichte van de periode maart t/m mei. Op de website van de Rijksoverheid staat een compleet overzicht van de regelingen. Daar is onder andere ook een KvK Regelingencalculator te vinden.

Aanjaagteam Arbeidsmigranten
Het Aanjaagteam Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, is inmiddels vol aan de bak. Roemer heeft onlangs een bezoek gebracht aan een tweetal agrarische bedrijven in respectievelijk het Westland en Noord-Brabant. Zoals bekend heeft het Aanjaagteam de opdracht om op korte termijn aanbevelingen te doen voor de bescherming van arbeidsmigranten in relatie tot corona, huisvesting en vervoer. Daarnaast wordt van het Aanjaagteam verwacht om ook voor de lange termijn oplossingsrichtingen aan te dragen. Wat betreft die eerste categorie aanbevelingen, worden binnen niet al te lange tijd de eerste resultaten verwacht. De Taskforce Arbeid is betrokken via een begeleidingsgroep.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

We zijn gestart!

De tweede Dag van de Tuinbouw is begonnen! Om 8.00 uur ging de radiomarathon van start op Paprika Tasty Radio....

12-14 uur: Rabobank, ONL, Biobest, Nitea en meer... 07-07-2020    08:03
14-15 uur: Ridder, 30MHz, Physee, Steenks en meer... 07-07-2020    08:02
15-17 uur: horti hits! 07-07-2020    08:01
Where the magic happens... 07-07-2020    07:55
17-18 uur: Jungle Talks 07-07-2020    07:45
We geven 8 puzzels weg! 07-07-2020    07:36
Blog: Onzichtbare leiders 07-07-2020    07:30
Toekomst centraal in 2e Dag vd Tuinbouw 06-07-2020    10:57
Instagram: Hart voor tomaten 06-07-2020    10:53
Welkom in de studio! 06-07-2020    10:39
  Ga naar het nieuwsarchief