Minder plastic in tuinbouw: een hele uitdaging!

12-04-2021    10:00   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - Plastic, het ooit zo geliefde duurzame materiaal met vele gunstige eigenschappen, staat in het verdomhoekje. Plastic is gedegradeerd tot de status van milieuvervuiler. Het gebruik staat onder druk. De roep om alternatieven klinkt door. Ook de tuinbouwsector voelt zich verantwoordelijk. De hele circulaire keten, van teler tot afvalverwerker, doet mee in de zoektocht naar een duurzame en milieuvriendelijke oplossing. De prioriteit ligt bij reductie en hergebruik en zoeken naar (biobased) alternatieven.

De maatschappelijke druk om het gebruik van plastic te ontmoedigen, laat ook de tuinbouwsector niet onberoerd. De ernst wordt degelijk gevoeld. Plastic valt niet goed te rijmen met de waarden waarmee de tuinbouwsector zichzelf identificeert. “Zeggen dat we met onze producten een bijdrage leveren aan gezondheid, duurzaamheid en welzijn, is nog maar half zo geloofwaardig, zolang tegelijkertijd met die producten heel veel plastic de wereld wordt ingestuurd”, zegt Else Boutkan, kwartiermaker van het Programma Plastics van Greenport West-Holland in KAS Magazine. “In verpakkingen, hoezen, potten, labels, steeketiketten, folies, klipjes gaat ongemerkt veel plastic om. Soms ontkom je er niet aan, bijvoorbeeld vanwege voedselveiligheid, maar we kunnen niet meer om de nadelen heen. De plastic soep in de oceanen en de uitputting van fossiele grondstoffen, zeggen genoeg.”

Het terugdringen van plastic in de tuinbouwsector lijkt makkelijk, maar in werkelijkheid is het complex. Het komt omdat een ondubbelzinnig alternatief ontbreekt. Een plasticloze sector is dan ook een utopie. Maar minderen kan wél en het plastic dát gebruikt wordt, moet passen in een circulair systeem. Met het doel ‘een verantwoord gebruik van plastic in een circulaire economie’, stelde Greenport West Holland, vorig jaar het Programma Plastics op. Het inzetten op een duurzame en milieuvriendelijke oplossing, houdt in dat bij de productie van plastic geen fossiele grondstoffen worden gebruikt, dat strikte afvalstromen worden nageleefd en dat recyclen de standaard wordt. Een circulaire keten dus. Dat betekent investeren in verpakkingsvrije opties of herbruikbare verpakkingen en materialen. Alle schakels in de keten zijn er bij gehaald, want een doeltreffende stap kan alleen als partijen samen optrekken en afstemming plaatsvindt. Telers, veiling, groothandel, producenten van plastic, afvalbranche denken samen na over hoe en waar de sector kan meehelpen de plastic afvalberg te verlagen. Dat proces gaat langs een drietrapsraket: 1.elimineren, 2. hergebruik en 3. recyclen.

Lees hier het volledige artikel terug

A.s. woensdag is Else Boutkan tussen 9.00 en 10.00 uur te gast in de studio van Paprika Tasty Radio, waar zij meer over dit onderwerp zal vertellen.


Reacties (3)

L de Moor at 26.01.2021

Het plastic gebruik kan sterk gereduceerd worden als we bij het de kweker beginnen.
Het probleem is dat iedereen van begin tot eind zijn naam aan het produkt wil verbinden door zijn eigen verpakking met bedrijfsnaam te gebruiken,maar zij vergeten dat onderweg de verpakking soms wel 2keer in de afvalbak verdwijnt voor het produkt bij de consument is.

Else Boutkan at 26.01.2021

Iedereen die meer wil weten over programma plastics Greenport West-Holland, of over plastic aanpak in het algemeen: welkom om contact met mij - Else Boutkan- op te nemen: plastics at greenportwestholland punt nl.

Else Boutkan at 26.01.2021

@L de Moor. Uw observatie is juist: onderweg in de keten kan er efficienter omgegaan worden met plastics. We gaan binnen ons programma onder andere in kaart brengen om hoeveel plastic het gaat, waar de verliezen zitten etc. Door slim en verantwoordelijk te zijn kunnen we al veel besparingen realiseren. Daarnaast is het ook belangrijk dat we gezamenlijk tot standaarden komen: dan kunnen we beter en makkelijker plastics circulair gaan verwerken. Dit vraagt veel overleg, afstemming , kennis en bewustwording. En goede wil. Dat laatste is er volop in tuinbouw cluster. Zie het voorbeeld in het artikel. Nu op naar gezamenlijke aanpak!
Else Boutkan
programma Plastics Greenport West Holland

Reageer op dit bericht

Meer nieuws