Rabobank analyseert kansen aardbeien onder glas

26-04-2019    12:56   |    Goedemorgen

De Rabobank heeft geanalyseerd wat de trends zijn binnen de aardbeienteelt onder glas. Ook kijkt het onderzoek naar het toekomstperspectief van de kas-aardbeien.

Door innovaties in teeltsystemen nemen de investeringen in de aardbeienteelt per vierkante meter toe. In Nederland is er een gestage opmars van teelt op stellingen en teelt van 'glasaardbeien', veelal ten koste van teelt in de vollegrond. In de toekomst zullen daar ook investeringen in oogstrobots bijkomen.

Verdere modernisering in teeltsystemen is noodzakelijk vanwege uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en beschikbaarheid van arbeid. Telers die onder glas telen met assimilatiebelichting lopen echter een relatief groot bedrijfsrisico door sterke prijsschommelingen. Daarnaast verwacht Rabobank dat de markt voor aardbeien in de komende jaren beperkt zal groeien.

Ketensamenwerking is een must om succesvol te kunnen innoveren in onder andere winterteelt. Telers kunnen samen met hun ketenpartners verschillende strategieën volgen om risico's te beheersen:

1. Afzet in vaste ketens, bijvoorbeeld met prijsafspraken.

2. Product(ie)spreiding.

3. Zoeken naar (nieuwe) investeringspartners en -opties.

Lees het uitgebreide verslag bij Rabobank [PDF]


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nieuw bestuurslid BBH

Per 11 september is Rieneke van der Houwen toegetreden tot het bestuur van Bloemenbureau Holland (BBH). Zij...