Hoe meet je bodemvocht voor een optimale irrigatie?

29-06-2022    10:11   |    Goedemorgen

Tuinbouw wordt steeds meer een precisiewetenschap en data op gewasniveau is daarbij onmisbaar. Draadloze sensoren bieden die data als toevoeging op je klimaatsysteem. Meet bijvoorbeeld het bodemvocht in substraatmatten, potgrond of akkergrond en gebruik deze gegevens om irrigatie te optimaliseren. Via het 30MHz platform ontvang je waarschuwingen zodra de vochtigheidsniveaus te laag of te hoog zijn.

30MHz werkt met de bodemvochtsensoren van Metergroup om de staat van het bodemvocht te meten. We hebben drie verschillende sensoren beschikbaar:

Bodemvochtsensor substraat (Teros 12) meet VWC, EC en temperatuur
Bodemvochtsensor vollegrond (Teros 10) meet VWC en temperatuur
Bodemvochtsensor potgrond (EC5) meet VWC

VWC (Volumetric Water Content)
Volumetrisch Watergehalte (VWC) is het volume van water gedeeld door het volume van grond. Oftewel, de VWC is het percentage water in een bodemmonster. Bijvoorbeeld, als een volume van grond was gemaakt van de volgende bestanddelen: 50% bodemmineralen, 35% water, en 15% lucht, dan zou de grond een 35% Volumetrisch watergehalte hebben.

EC (Electrical Conductivity)
Op het platform zal je twee geleidingsvermogen parameters zien, ECb en ECw. De substraat bodemvocht sensor meet als ruwe waarde de ECb (Bulk EC). ECb is de bulk grond (grond, water en lucht). ECw (porie EC) is het geleidingsvermogen van het water in bodem poriën. In de landbouwindustrie en in het algemeen wordt er met EC, poriënwater EC bedoeld. Dit korten wij af op het platform naar ECw (water).

ECw is een berekende waarde. Om ECw direct te meten zouden minuscule sensoren geplaatst moeten worden in microscopische met water gevulde poriën. Om op deze manier de ECw te meten is natuurlijk niet mogelijk. In feite, de enige manier om ECw te meten is door een grondwatermonster te extraheren en de EC te meten van dat monster. Wij gebruiken vergelijkingen om de ECw te berekenen, dit gebeurt door de VWC & ECb waarden te gebruiken.

Je wordt genotificeerd in het platform door een error icoon in de sensor lijst als de VWC onder 25% is.

Wanneer de VWC waarde onder 25% is, is de ECw waarde inaccuraat. Dus hebben wij gekozen om deze waardes niet in je grafieken te zetten. Als je dus breken in je ECw grafieken ziet, is dit vanwege een te lage VWC meting.

Hoe meet de sensor?
Meten is weten. Met de sensoren en het platform van 30MHz weet je precies wat er in je kas gebeurt. Dat heeft tal van voordelen. Een beter gewaskwaliteit, een vlakkere teelt, minder uitval en een lagere ziektedruk zijn belangrijke resultaten. Door de stijging van de energieprijzen wordt het effectief gebruiken van energie snel relevanter. Met een kleine investering – die zich bovendien door de hoge energieprijzen nu wel heel snel terugverdient – zet je een belangrijke stap voorwaarts.

Bodemvochtsensor substraat (Teros 12)
Deze sensor is ontworpen om de waterhoeveelheid, elektrische geleiding en temperatuur te meten van allerlei soorten groeimedia. Deze sensor is met name geschikt voor kassen, waar de dunne, roestvrijstalen naalden eenvoudig vele soorten substraten kunnen injecteren. Daarnaast heeft hij nog vele andere toepassingen.

Bodemvochtsensor vollegrond (Teros 10)
Met de real-time data van deze sensoren zorg je voor irrigatie en voedingsstoffendistributie op maat. Je ziet precies welke gewassen behoefte hebben aan irrigatie, en welke juist dreinage nodig hebben om de schadelijke effecten van overwateren te voorkomen. Voorkom staand water dat de wortelgroei belemmert, opeenhoping van zout, wortelrot, schimmel en meeldauw.

Bodemvochtsensor potgrond (EC5)
Deze draadloze bodemvochtigsensor is gebouwd om het volumetrisch watergehalte (VWC) te monitoren. Zet de sensor in voor een nauwkeurige meting van alle bodemtypen. Met behulp van real-time data van bodemsensoren kunnen gebruikers strategische aanpassingen doorvoeren op het gebied van irrigatie en voedingslevering.Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....