'Geen garantie voor vrijwaardering corona'

03-06-2020    09:57   |    Goedemorgen

Ondanks alle maatregelen die bedrijven in de groente- en fruitsector treffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn eind vorige week besmettingen geconstateerd bij medewerkers van twee bedrijven in de fruitsector. In samenwerking met GGD Gelderland worden 240 medewerkers na bron- en contactonderzoek getest. De proactieve houding van bedrijven in de sector blijkt geen garantie om gevrijwaard te blijven van corona, zo meldt GroentenFruit Huis.

Als vitale sector is ons er alles aan gelegen een veilige werkomgeving te bieden aan alle medewerkers. Dit gold in het verleden en in nog hogere mate sinds de uitbraak van de coronapandemie. De groente- en fruitsector reageert proactief op alle informatie en past processen en maatregelen aan op basis van voortschrijdend inzicht. Zoals nieuwe inzichten in besmettingsrisico’s, het belang van luchtverversing en inzicht in de verspreiding van corona. Dit kan beter in kaart worden gebracht dankzij uitbreiding van de testmogelijkheden. 

Sinds de uitbraak van de crisis draagt de tuinbouw haar steentje bij aan de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis. Naleving van RIVM-maatregelen is vanaf medio maart gestimuleerd en toegepast. Als sector zijn we veelvuldig in overleg met verantwoordelijke instanties over de beste handelswijze binnen de bedrijven. Het virus is nog altijd onder ons. Het is daarom zaak niet te verslappen, ook al vindt stap voor stap versoepeling van diverse maatregelen plaats in de samenleving.  Geïnitieerd door de Taskforce Arbeid van de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw zijn specifieke protocollen opgesteld en verspreid in de sector.  

De sector draagt samen met de uitzendbureaus verantwoordelijkheid voor goede omstandigheden op het werk, tijdens transport en huisvesting en stimuleert goed en gezond gedrag op het werk.  Daarbij aangetekend dat de sector geen invloed heeft of verantwoordelijkheid kan dragen voor het gedrag van medewerkers in hun eigen privésfeer. In een persbericht van GGD Gelderland spreekt de Veiligheidsregio uit dat de betrokken bedrijven adequate maatregelen hebben genomen en dat ze van oordeel is dat op het werk de kans op besmetting zeer klein is.

De bedrijven verlenen alle medewerking aan het onderzoek naar de herkomst en de mate van verspreiding van het virus onder hun medewerkers. De bedrijven benadrukken blij te zijn met het onlangs genomen besluit van de overheid om de testcapaciteit uit te breiden. Daarmee kunnen besmettingen worden geïdentificeerd en vervolgens geïsoleerd om zo verdere verspreiding te voorkomen. Gevolg van meer testen is ook dat er meer besmettingen aan het licht komen. De besmettingen betreffen in dit geval reguliere medewerkers en arbeidsmigranten. Net als veel andere bedrijven in de land- en tuinbouw (productie, verpakken en bewerken), doen beide bedrijven een beroep op arbeidsmigranten. Als medewerkers dicht op elkaar werken, reizen of wonen kan een besmette persoon meerdere personen besmetten. Om die reden is strikte naleving van protocollen vereist.  
GroentenFruit Huis adviseert haar leden altijd te werken met erkende uitzendbureaus. Van deze uitzendbureaus wordt verwacht te werken volgens arbeidsprotocollen waarin richtlijnen van het RIVM zijn verwerkt. Beide bedrijven maken gebruik van erkende uitzendbureaus.  De afgelopen weken stelde GroentenFruit Huis veel informatie beschikbaar op haar website over te nemen maatregelen en bracht deze informatie proactief bij haar leden onder de aandacht. Richtlijnen voor bedrijven die werkzaam zijn in de groothandel en groenten en fruit, zijn nader uitgewerkt in een protocol dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de vakbonden. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

We zijn gestart!

De tweede Dag van de Tuinbouw is begonnen! Om 8.00 uur ging de radiomarathon van start op Paprika Tasty Radio....

12-14 uur: Rabobank, ONL, Biobest, Nitea en meer... 07-07-2020    08:03
14-15 uur: Ridder, 30MHz, Physee, Steenks en meer... 07-07-2020    08:02
15-17 uur: horti hits! 07-07-2020    08:01
Where the magic happens... 07-07-2020    07:55
17-18 uur: Jungle Talks 07-07-2020    07:45
We geven 8 puzzels weg! 07-07-2020    07:36
Blog: Onzichtbare leiders 07-07-2020    07:30
Toekomst centraal in 2e Dag vd Tuinbouw 06-07-2020    10:57
Instagram: Hart voor tomaten 06-07-2020    10:53
Welkom in de studio! 06-07-2020    10:39
  Ga naar het nieuwsarchief