Geen financiële compensatie getroffen rozentelers

13-06-2018    08:16   |    Goedemorgen

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat rozentelers die getroffen zijn door het quarantaine-organisme Ralstonia solanacearum niet compenseren. Hierdoor gaan bedrijven failliet, aldus LTO Glaskracht, die teleurgesteld is in het besluit van de minister.

De minister spreekt weliswaar haar begrip uit voor de situatie van de rozenkwekers, maar komt hen op geen enkele wijze tegemoet. Op basis van een Verordening van de Europese Commissie (702/2014) is compensatie in dergelijke gevallen mogelijk. Echter, elke lidstaat besluit zelf om in voorkomende gevallen getroffen bedrijven wel of niet te compenseren. Nederland kiest via de minister van LNV nu voor de lijn om getroffen bedrijven op geen enkele wijze tegemoet te komen.

“Dit is een hard gelach voor de rozentelers”, aldus LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak, die vorige maand nog naar Brussel ging om te pleiten voor extra bestrijdingsmiddelen. “Geen teler of adviseur had kunnen voorzien dat ralstonia kon optreden in roos.”

Voor enkele van de getroffen bedrijven heeft dit drama geresulteerd in bedrijfsbeëindiging. Het is voor LTO Glaskracht Nederland onverteerbaar dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan door een aantasting van een niet in Nederland voorkomend organisme en de nationale overheid daarbij niet compenseert. In dat kader brengt LTO Glaskracht Nederland het stelsel Groene Gewasbescherming actief bij de minister onder de aandacht.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Met kennis en cannabis naar Canada

Nu in Canada de cannabis gelegaliseerd is, staat het Amsterdamse bedrijf Dutch Passion Seed Company klaar om deze voor hen nieuwe markt te...