Regels rondom buitenlandse stagiaire

01-02-2013    11:10

LTO Noord werkgeverslijn heeft regels en tips op een rijte gezet voor glastuinbouwondernemers die werken of willen werken met een stagiair uit het buitenland.

Afhankelijk van het thuisland van de stagiair kan het noodzakelijk zijn dat er een verblijfsdocument wordt aangevraagd bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen.

Verder moet de stagiair een sofinummer aanvragen bij de Belastingdienst, onafhankelijk van de duur van de stage en de hoogte van de eventuele stagevergoeding. Om de Belastingdienst te bewijzen dat de stagiair een leerling is moet hij een ISIC-card (International Student Identity Card) hebben. Dit is een internationale studentenkaart die in 120 landen te verkrijgen is, zie www.isic.org.

Net als bij Nederlandse stagiaires moeten er een aantal documenten worden bewaard in het personeelsdossier van de leerling. Allereerst is dit een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leerling. Dit is een paspoort of een identiteitskaart, maar mag geen rijbewijs zijn. Als er een verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning noodzakelijk is moet u ook hiervan een kopie bewaren in uw administratie.

Een stagiair mag niet worden gezien als een goedkope arbeidskracht. Een stagiair heeft namelijk geen recht op het wettelijk minimumloon. Echter een stagiair is een leerling die leerdoelen heeft meegekregen vanuit de opleiding en die doelen wil gaan behalen op het bedrijf. Het leren heeft dus prioriteit en niet de productiviteit. De stagiair moet ook een duidelijke opdrachtbeschrijving vanuit zijn opleidingsinstantie hebben.

Bekijk hier de pagina van LTO Noord Werkgeverslijn over de tips te werken met buitenlandse stagiaires.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

It's a wrap!

Onze collega's van KAS Magazine zijn de afgelopen tijd weer druk geweest met het maken van de nieuwe editie....