Welke sensoren kun je inzetten op jouw bedrijf?

18-01-2021    10:16   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - In de tuinbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren. Maar welke sensoren zijn beschikbaar om data te verzamelen uit de kas? Royal Brinkman zet de mogelijkheden op een rij.

Bodemvochtsensor voor potgrond
Een bodemvochtsensor voor potgrond is bedoeld om het volumetrisch watergehalte (VWC) te monitoren. Je kan deze sensoren inzetten voor alle bodemtypen. Met behulp van real-time data van bodemsensoren kan je het irrigatie- en voedingsschema aanpassen. Notificaties geven aan wanneer welk gewas irrigatie of drainage nodig heeft. Zo voorkom je eenvoudig de schadelijke effecten van overbewatering zoals staand water, oververhitting van zouten, wortelrot, schimmel en meeldauw.

Bodemvochtsensor voor substraat
Een bodemvochtsensor voor substraat is ontworpen om de waterhoeveelheid, elektrische geleiding en temperatuur in het substraat te meten. Ook deze sensor biedt data die je kan inzetten om het irrigatie- en voedingsschema aan te passen.

Temperatuursensor
Met een temperatuursensor meet je de oppervlaktetemperatuur van het gewas. Deze temperatuur kan namelijk afwijken van de luchttemperatuur door factoren als een hoge lichtinstraling, koude buitenlucht en de warmte-uitstraling van buizen in de kas, maar kan ook ontstaan in gevallen van lage luchtvochtigheid of veel uitstraling.

Planttemperatuursensor
De planttemperatuursensor levert real-time data van iedere willekeurige plant, vrucht of blad. Zo kan je met behulp van de sensoren de temperaturen van verschillende kassen vergelijken. Ook ontvang je waarschuwingen zodra de temperatuur stijgt of verder daalt dan de vooraf bepaalde grenzen. Gebruik deze sensoren in combinatie met een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor om het dauwpunt van individuele planten te bepalen.

Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
Een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor registreert real-time granulaire data over omgevingsomstandigheden van verschillende locaties, van kassen tot verzegelde koude opslagcontainers.

PAR-sensor
Een PAR-sensor meet de lichtsterkte in de kas, oftewel de kracht van het natuurlijke zonlicht. PAR licht is het hoofdbestanddeel voor fotosynthese. Een PAR meting meet het lichtspectrum tussen 400 nanometer en 700 nanometer. Bij invallend zonlicht kan met een PAR meting b.v. de effectiviteit van een krijt- of schermmiddel op het kasdek inzichtelijk worden gemaakt.

Zuurstofsensor
Een goed zuurstofniveau in het substraat is belangrijk voor de algehele wortelkwaliteit en water- en nutriëntenopname van de wortels. Daarnaast draagt een goed zuurstofniveau bij aan gezondere wortels waardoor de plant zich beter kan weren tegen pathogene schimmels. De watergeefstrategie heeft invloed op deze factoren. Met een zuurstofmeter kan je de hoeveelheid zuurstof in het substraat meten en zo de watergeefstrategie optimaliseren.

Diametersensor
Met een diametersensor is het mogelijk om de diameter in µm van de stengel van de plant te meten. Zo kan je in kaart brengen wat de reactie van de plant is op uitgevoerde acties in de kas (zoals het oogsten, het moment van irrigeren en de status van het schermdoek), of op veranderingen in het klimaat.

Sapstroomsensor
Een sapstroomsensor helpt bij het meten van het watertransport in de stengel van de plant. Zo krijg je met behulp van de sensoren inzicht in de sapstromen van de plant nadat je bijvoorbeeld een aanpassing in het klimaat hebt gedaan.

Chlorofyl fluorescentie sensor
Een chlorofyl fluorescentie sensor biedt inzicht in het rijpheidstadium van vruchten als tomaat, komkommer, paprika of courgette of in de groeikracht van een teelt. De sensoren geven een indicatie van de fotosynthese activiteit in de vrucht of het blad. In combinatie met andere parameters zoals instraling en temperatuur geeft dit richting aan het waarborgen van kwaliteit van vruchten in de keten of het identificeren van groeibeperkende factoren in de teelt. Deze waarde kan bepalend zijn voor het moment van oogsten, verpakken, de duur van opslag en het transport en de uiterste verkoopdatum in bijvoorbeeld supermarkten.

Meer weten? Lees het hier.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws