'Circulair moet lonen'

13-04-2021    09:02   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - Naar aanleiding van het recente PBL-rapport pleit staatssecretaris Van Veldhoven voor meer prikkels voor een circulaire economie: het moet lonen voor bedrijven om zuinig om te gaan met grondstoffen en deze hoogwaardig te verwerken. Samen Tegen Voedselverspilling sluit zich hierbij aan en roept, in aanloop naar de Week van de Circulaire Economie, op tot een kabinetsbrede aanpak met oog voor zowel grondstoffen- als klimaatambities.

"Alleen met integraal beleid, bijvoorbeeld rondom verpakken en verspillen, kunnen we de ambitie behalen om jaarlijks 1 miljard kilo voedsel in de keten te houden."

Samen Tegen Voedselverspilling werkt aan de SDG 12.3 doelstelling: in 2030 moet voedselverspilling in de hele keten, van boer tot bord, gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden werken binnen de stichting samen aan verschillende acties om het gedrag van zowel bedrijven als consumenten positief en duurzaam te veranderen, bijvoorbeeld met de Verspillingsvrije Week. Daarnaast pleit Samen Tegen Voedselverspilling ervoor om op systeemniveau een aantal - Nederlandse en Europese - spelregels te veranderen.

Financiële prikkels voor ondernemers
Zo is een integrale kijk op reststromen nodig: zowel grondstoffen- als klimaatambities tellen mee. Voedselresten worden nu nog te vaak vergist of als biomassa verbrand om duurzame energie op te wekken. Terwijl bedrijven ze kunnen verwerken tot biomaterialen, diervoeder of zelfs humane voeding. Vanuit het klimaatbeleid en het stimuleren van de bio-economie bestaan er financiële prikkels, waardoor de meest duurzame en circulaire keuze economisch onaantrekkelijk is. Het goed scheiden van afval en het hoogwaardig hergebruiken van reststromen moet financieel de aantrekkelijkste optie worden voor ondernemers.

Integrale visie op verpakken en verspillen
Ook op de relatie tussen verpakken en verspillen is een kabinetsbrede kijk nodig. Tussen deze twee thema’s schuren de beleidsambities. Steeds meer bedrijven beloven minder verpakkingen op de markt te brengen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de recyclebaarheid van verpakkingen en het gebruik van duurzame materialen. Maar verpakkingen zijn ook nuttig: ze beschermen de kwaliteit en verlengen de houdbaarheid van ons eten en drinken. Volgens Samen Tegen Voedselverspilling moet er aangestuurd worden op duurzame productieketens: van (vers)product tot en met de recycling van verpakkingsmaterialen.

Top 10 spelregels
Het ontwikkelen van financiële prikkels voor ondernemers en een overkoepelende visie op verpakkingen, verpakkingsafval en voedselverspilling zijn 2 van de 10 spelregels die Samen Tegen Voedselverspilling wil veranderen. De hele top 10 is hier te vinden.

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gevestigd in Meierijstad, is hét ecosysteem waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden. De stichting  werd opgericht in december 2018 en vloeide voort uit de Taskforce Circular Economy in Food. ‘Founders’ van de stichting: FoodTech Brainport, Gemeente Meierijstad, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rabobank en Wageningen University & Research.

Dit bericht werd al eerder gepubliceerd op Goedemorgen, maar wordt vanwege het actuele horti thema Circulaire tuinbouw nog een keer onder de aandacht gebracht.

(Foto: Jerry Lampen)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws