'Bodemwatercondities weer normaal niveau'

22-03-2019    10:41   |    Goedemorgen

De satellieten van NASA en ESA laten zien dat het bodemwaterpeil in Nederland weer op het normale niveau is. Dat concludeert het Haarlemse onderzoeksbureau VanderSat. Nu is het zaak om te blijven controleren dat ook het diepe grondwaterpeil weer op niveau komt.

Door de hitte en droogte van afgelopen zomer zijn er flinke watertekorten ontstaan over grote delen van Europa. Nederland had hier ook erg veel last van en de droogte van afgelopen zomer wordt dan ook gezien als een van de ergste droogte van de afgelopen 100 jaar, met een neerslagtekort van ongeveer 300 mm. Deze droogte had een enorme invloed op de landbouwsector en resulteerde in vrijwel alle gewassen tot lagere opbrengsten. Daarnaast hadden verschillende waterschappen actief maatregelen getroffen om de effecten van de droogte te minimaliseren, waaronder het opleggen van restricties bij beregening en het aanvullen van grondwater.

Het is echter niet gemakkelijk om een droogte goed te kwantificeren. Traditioneel gebeurt dit door de neerslagtekorten uit te rekenen. Binnen de landbouw- en watersector wordt dit vaak anders gezien en associeert men droogte liever aan de actuele watercondities in de bodem omdat in het neerslagtekort niet de actuele verdamping wordt meegenomen. Door recente technische ontwikkelingen is het nu mogelijk om met geavanceerde satellieten van NASA en ESA deze vocht condities in kaart te brengen. In het onderliggende figuur hebben we deze technologie toegepast en de sterkte van de droogte bepaald voor elke gemeente in Nederland. VanderSat heeft dit gedaan aan de hand van een meerjarige dataset die verkregen is uit satelliet observaties. We moeten echter wel in de gaten houden of deze sterke aanvulling in bodemvocht voldoende is om alle diepe grondwaterpeilen weer op niveau te krijgen. 

Meer informatie van VanderSat.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws