Bionext wordt ledenvereniging

04-12-2019    09:03   |    Biohuis/AgriHolland

Het bestuur van Biohuis nodigt alle leden uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op 17 december. Op deze vergadering wordt de leden gevraagd om instemming met de oprichting van de Coöperatieve vereniging Bionext. Bionext is nu een stichting.

In het Biohuis wordt samengewerkt door sectorale organisaties en regionale groepen van biologische boeren en tuinders, die samen circa 650 leden hebben. Via Bionext werkt de organisatie samen met de andere schakels in de bio-afzetketen, zoals op het gebied van regelgeving en afzetmarkt.

Om de bestuurlijke verankering van Bionext te democratiseren en effectiever te maken, is het voorstel om de rechtsvorm te wijzigen van een stichting naar een vereniging met leden. Biohuis vraagt toestemming aan haar leden om de nieuwe coöperatieve vereniging Bionext op te richten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws