'Arbeidsvraagstuk met elkaar oppakken'

21-01-2020    11:17   |    Goedemorgen

De instroom vergroten, het kennisniveau van nieuwe en werkende arbeidskrachten verder ontwikkelen en het ondernemer- en werkgeverschap versterken. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Human Capital Agenda die de Greenport West-Holland heeft opgesteld.

De uitdaging is groot en de aanpak moet vooral vanuit ondernemers komen, stelt kwartiermaker Gerard van Oosten (foto) in KAS Magazine. "Alleen dan kunnen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter laten aansluiten."

De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is niet de meest veerkrachtige. Maar liefst een op de vijf werkgevers wordt belemmerd in de groei door een personeelstekort. Tegelijkertijd vinden veel werknemers niet de juiste baan en is een deel van het arbeidspotentieel nog onbenut. Gerard van Oosten beaamt: “Er zijn veel vacatures vacant en de verwachting voor de komende jaren is dat er een groei plaatsvindt.” Hoeveel precies is volgens hem moeilijk te zeggen, maar voor de Greenport West-Holland  gaat het om  duizenden vacatures. De tuinbouw is een belangrijke sector in de provincie Zuid-Holland. “Er is in onze sector duidelijk sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarbij gaat het om functies van mbo- tot wo-niveau. Een van de oorzaken is dat functies steeds gespecialiseerder worden. Er is onder andere vraag naar specialisten op het gebied van IT, econometrie, en smart technology,Zij denken niet snel aan een baan in de tuinbouwsector. Daarbij is de concurrentie met andere sectoren groot.”

Bruggen slaan
Het is een van de knelpunten waar de Human Capital Agenda Greenport mee aan de slag gaat. De agenda vormt een deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord Zuid-Holland dat in juni vorig jaar door 66 partijen werd ondertekend. Van daaruit komt een financiële impuls om een brede samenwerking op te zetten, zodat de arbeidsvraagstukken gezamenlijk kunnen worden opgepakt. “We gaan écht bruggen slaan en gesprekken op gang brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheden en ondernemersorganisaties”, vertelt Van Oosten. “Denk bij de laatste categorie aan Glastuinbouw Nederland, AVAG, VNO-NCW en GroentenFruit Huis. Dat zijn belangrijke partijen om mee samen te werken. Zij participeren ook in de opleidingsfondsen, een andere route om benodigde financiën binnen te halen.”

Die gelden worden komende jaren ingezet om een aantal duidelijke doelen te halen: 3.250 medewerkers van werk naar werk begeleiden, 500 ondernemers helpen ontwikkelen, 2.000 flexibele krachten duurzaam inzetten, de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts vergroten, en 500 mensen vanuit de bijstand en WW begeleiden naar een baan in de tuinbouw. Van Oosten, die is aangesteld als kwartiermaker, is momenteel druk bezig met het maken van een plan van aanpak en het betrekken van partijen binnen Greenport West-Holland. De rol van ondernemers is volgens hem cruciaal. “Hun vraagstukken zijn leidend in het concretiseren van de uitvoeringsagenda. We zijn daarom nu ondernemersgroepen aan het vormen. Met deze ondernemers gaan we aan de slag met de eerste pilotprojecten, welke in de loop van 2020 verder worden uitgerold.”

Lees hier het volledige artikel uit KAS


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nieuw bestuurslid BBH

Per 11 september is Rieneke van der Houwen toegetreden tot het bestuur van Bloemenbureau Holland (BBH). Zij...