A1-constructie: oplossing of risico?

14-01-2022    08:28   |    Glastuinbouw Nederland

In juli 2021 werd op de website van Glastuinbouw Nederland een bericht geplaatst over het wel of niet gebruiken van de A1-verklaring (zie bijlage). In aansluiting daarop hebben de beleidsspecialisten Arbeid moeite moeten doen om in contact te komen met de juiste mensen bij de publieke organisaties.

Mede vanwege de druk afgelopen periode op het Cao-overleg, is het nu pas mogelijk om met een vervolg op genoemde berichtgeving te komen.

Experts
Donderdagmorgen 13 januari is gesproken met vertegenwoordigers van de Sociale Verzekeringsbank en de Arbeidsinspectie Nederland om tot de invulling van een webinar te komen. Deze stond gepland voor 19 januari aanstaande, maar in het overleg is besloten om deze door te schuiven naar de tweede helft van februari 2022. Het onderwerp wordt nu breder aangepakt met de verschillende land- en tuinbouworganisaties. Bij de invulling van het programma van het webinar wordt ondersteuning geboden door medewerkers van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, die inmiddels experts zijn op dit gebied.

Beschikbaarheid
Het onderwerp wordt ook juist nu opgepakt in relatie tot de zorg over de beschikbaarheid van internationale werknemers het komende seizoen. Eerder deze week is daarover een enquête uitgezet. Is de A1-constructie in dat verband een oplossing of een risico?

Zodra de datum van het webinar definitief is volgt nadere informatie. Klik hier voor het nieuwsbericht uit juli vorig jaar.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....